May 29, 2020   7:29 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

     
          Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Territorial prognosis of SMART city development - general plan of social services
Written by (author): Bc. Patrik Matejov
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb
Summary:
Hlavnými témami dokumentu sú, ako sa zmenia potreby a nároky užívateľov sociálnych služieb do roku 2050 a ako, vieme vyhovieť ich požiadavkám, s použitím konceptu inteligentného mesta (SMART). Dokument je rozdelený na tri časti, analytickú, v ktorej zisťujeme a vysvetľujeme čo pojmy inteligentné mesto a sociálne služby znamenajú, z dostupnej literatúry, ďalej ich súčasný stav na území Slovenskej republiky, možný vývoj v budúcnosti. V návrhovej časti dokumentu sa ponúkajú návrhy riešenia a tie, sú následne aplikované na modelové územie hlavného mesta Bratislava mestská časť Petržalka. Riešenia vychádzajú s prognózy vývoja počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava- Petržalka, vývoja počtu sociálnych pracovníkov a v neposlednom rade zo svetových trendov potrieb užívateľov sociálnych služieb a sociálnych služieb ako takých. Tretia posledná časť obsahuje grafické výstupy vo forme máp analýz, príkladov možných riešení a umiestnení intervencií v modelovom území.
Key words:
sociálne služby, deinštitucionalizácia, Petržalka, inteligentné mesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited