29. 5. 2020  19:40 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb
Autor:
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb
Abstrakt:
Hlavnými témami dokumentu sú, ako sa zmenia potreby a nároky užívateľov sociálnych služieb do roku 2050 a ako, vieme vyhovieť ich požiadavkám, s použitím konceptu inteligentného mesta (SMART). Dokument je rozdelený na tri časti, analytickú, v ktorej zisťujeme a vysvetľujeme čo pojmy inteligentné mesto a sociálne služby znamenajú, z dostupnej literatúry, ďalej ich súčasný stav na území Slovenskej republiky, možný vývoj v budúcnosti. V návrhovej časti dokumentu sa ponúkajú návrhy riešenia a tie, sú následne aplikované na modelové územie hlavného mesta Bratislava mestská časť Petržalka. Riešenia vychádzajú s prognózy vývoja počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava- Petržalka, vývoja počtu sociálnych pracovníkov a v neposlednom rade zo svetových trendov potrieb užívateľov sociálnych služieb a sociálnych služieb ako takých. Tretia posledná časť obsahuje grafické výstupy vo forme máp analýz, príkladov možných riešení a umiestnení intervencií v modelovom území.
Kľúčové slová:
sociálne služby, deinštitucionalizácia, Petržalka, inteligentné mesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene