28. 9. 2020  5:21 Václav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
Výučba
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Lipany
Autor: Ing. Barbora Peklová
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Lipany
Abstrakt:Bakalárska práca pozostáva z troch častí, z Programu rozvoja obce Lipany, z Územného plánu obce Lipany a z grafického výstupu. Program rozvoja obce Lipany sa vypracováva na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2029. Na základe jednotlivých analýz územia bola sformulovaná vízia pre rozvoj a ďalšie smerovanie obce, ktoré prostredníctvom uskutočnenia konkrétnych aktivít a opatrení naplnia jej realizáciu. Územný plán obce Lipany zabezpečí regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré zobrazuje grafická časť. Hlavnou podstatou vypracovania strategických rozvojových dokumentov je naplnenie stanovených cieľov a podpora ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja územia.
Kľúčové slová:Program rozvoja obce Lipany, sociálna inklúzia, prírodné zdroje, verejné priestranstvá, Územný plán mesta Lipany

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene