30. 3. 2020  1:56 Vieroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Lipany
Autor: Ing. Barbora Peklová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Lipany
Abstrakt:Bakalárska práca pozostáva z troch častí, z Programu rozvoja obce Lipany, z Územného plánu obce Lipany a z grafického výstupu. Program rozvoja obce Lipany sa vypracováva na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2029. Na základe jednotlivých analýz územia bola sformulovaná vízia pre rozvoj a ďalšie smerovanie obce, ktoré prostredníctvom uskutočnenia konkrétnych aktivít a opatrení naplnia jej realizáciu. Územný plán obce Lipany zabezpečí regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré zobrazuje grafická časť. Hlavnou podstatou vypracovania strategických rozvojových dokumentov je naplnenie stanovených cieľov a podpora ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja územia.
Klíčová slova:Program rozvoja obce Lipany, sociálna inklúzia, prírodné zdroje, verejné priestranstvá, Územný plán mesta Lipany

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně