Nov 22, 2019   7:34 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:City ​​Development Strategy Documents Hlohovec
Written by (author): Ing. Peter Ščasný
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Hlohovec
Summary:Cieľom práce je vytvorenie strategických rozvojových dokumentov pre obec Hlohovec -- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a Územný plán. Práca má 3 časti: A: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlohovec, B: Územný plán obce Hlohovec, C: Grafická časť územného plánu obce Hlohovec. Časť A komplexne rieši stratégiu rozvoja pre nasledujúce roky. Jednoznačne stanovuje smer, ktorým sa má obec vyvíjať. Časť B rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie a v časti C sú výkresy a mapové podklady k územnému plánu, na ktorých je určené povolené využívanie pre každú územnú homogénnu jednotku.
Key words:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlohovec, Územný plán obce Hlohovec, obec Hlohovec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited