Nov 17, 2019   10:58 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic documents of the development of the municipality Revúca
Written by (author): Ing. Lukáš Škorvánek
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Revúca
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni obce, ktoré predstavujú Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a územný plán obce Revúca. Prvú časť práce reprezentuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ktorý je hlavným nositeľom vízie a stratégie rozvoja. Túto časť tvorí najmä komplexná analýza územia, stanovenie vízie, stratégie a zabezpečenie pokrytia financovania rozvojových aktivít. Druhú časť práce reprezentuje územný plán obce Revúca, ktorý stanovuje a vytvára podmienky na realizáciu cieľov v území. Identifikuje problémy a potenciály v území, určuje smerovanie priestorového rozvoja obce a v záväznej časti určuje reguláciu využívania územia ako aj umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Súčasťou územného plánu je tiež grafická časť. Hlavným cieľom práce je vytvoriť kvalitné podmienky pre život v obci a vytvoriť ucelený, funkčný systém sociálneho, ekologického a ekonomického aspektu rozvoja obce.
Key words:Územný plán obce, Regulácia územia, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, Vízia, Revúca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited