6. 4. 2020  7:21 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Revúca
Autor: Ing. Lukáš Škorvánek
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Revúca
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni obce, ktoré predstavujú Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a územný plán obce Revúca. Prvú časť práce reprezentuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ktorý je hlavným nositeľom vízie a stratégie rozvoja. Túto časť tvorí najmä komplexná analýza územia, stanovenie vízie, stratégie a zabezpečenie pokrytia financovania rozvojových aktivít. Druhú časť práce reprezentuje územný plán obce Revúca, ktorý stanovuje a vytvára podmienky na realizáciu cieľov v území. Identifikuje problémy a potenciály v území, určuje smerovanie priestorového rozvoja obce a v záväznej časti určuje reguláciu využívania územia ako aj umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Súčasťou územného plánu je tiež grafická časť. Hlavným cieľom práce je vytvoriť kvalitné podmienky pre život v obci a vytvoriť ucelený, funkčný systém sociálneho, ekologického a ekonomického aspektu rozvoja obce.
Klíčová slova:Územný plán obce, Regulácia územia, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, Vízia, Revúca

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně