Nov 19, 2019   4:30 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Municipal development strategies of Partizánske
Written by (author): Ing. Marián Špacír
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Partizánske
Summary:Obsahom tejto bakalárskej práce je spracovanie strategických dokumentov rozvoja obce Partizánske, ako Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a Územný plán obce Partizánske. Partizánske je známe ako sídlo založené Baťovcami na myšlienke ideálneho priemyselného mesta. V súčasnosti sídlo čelí postupnému úpadku obuvníckeho priemyslu, nárastu nezamestnanosti a úbytku obyvateľstva. Strategické dokumenty rozvoja patria medzi nástroje, ktoré usmerňujú ďalší rozvoj sídla. Práca mapuje súčasný stav obce prostredníctvom konkrétnych analýz. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce tvorí prvú časť práce a definuje rozvojovú stratégiu zameranú na ochranu životného prostredia a podporu ekonomiky, zamestnanosti a kvality života v obci. Predmetom programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je tiež finančný plán a zabezpečenie realizácie. Druhú časť práce tvorí územný plán, ktorého predmetom je riešenie problémov v území, usmernenie rozvoja sídla, vytvorenie podmienok na realizáciu definovaných cieľov a definovanie regulácie vo využívaní územia. Súčasťou územného plánu je tiež grafická časť obsahujúca 16 výkresov.
Key words:strategické dokumenty, Partizánske, rozvoj, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, územný plán, Baťovany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited