Dec 9, 2019   8:58 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategical documents of development of the city of Hriňová
Written by (author): Ing. Ľuboš Valentovič
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Hriňová
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie strategických dokumentov pre mesto Hriňová. Týmito strategickými dokumentmi sú Program rozvoja obce a Územný plán. Program rozvoja obce predstavuje víziu, ktorú sa mesto chystá v blízkej budúcnosti napĺňať pomocou rozvojovej stratégie. Tiež je tu zahrnutá komplexná analýza územia a to po socio -- ekonomickej stránke, územno -- technickej a prírodno -- environmentálnej a finančný plán. Druhá časť -- územný plán je tvorený textovou a grafickou časťou. Jeho úlohou je zistiť problémy a potenciály v území. Ďalšia časť na priamo nadväzuje tieto problémy a potenciály, pričom problémy sú odstraňované a potenciály sú využívané na ďalší rozvoj mesta v súlade s víziou a cieľmi zahrnutými v Programe rozvoja obce. Na záver územného plánu sú určené záväzné a smerné regulatívy. Výsledkom je vytvorenie kvalitných podmienok pre život a funkčný systém ďalšieho napredovania mesta.
Key words:koncept, regulatívy, Program rozvoja obce, vízia, stratégia, územný plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited