Dec 12, 2019   11:36 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategic development documents for the development of Giraltovce, Lužany pri Topli, Mičakovce and Železník
Written by (author): Ing. Rastislav Pinka
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Giraltovce, Lužany pri Topli, Mičakovce a Železník
Summary:Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť funkčný ucelený systém sociálneho, ekonomického a ekologického rozvoja obcí Giraltovce, Lužany pri Topli, Železník a Mičakovce pomocou vypracovania strategických rozvojových dokumentov. Prvá časť dokumentu sa venuje spoločnému programu rozvoja obcí, kde sa na základe analýz stanoví vízia a stratégia a následne jej financovanie. Druhou časťou je spoločný územný plán obcí ktorý vytvára podmienky pre realizáciu vízie a strategických cieľov z programu rozvoja. V územnom pláne sa určujú problémy a potenciály územia na základe ktorých sa určí smerovanie rozvoja. V záväznej časti sa stanovili regulácie vyžívania územia s čiastkovými cieľmi – starostlivosť o životné prostredie, ekonomický a sociálny rozvoj a vytvorenie podmienok pre rekreáciu.
Key words:rozvoj, Lužany pri Topli, vízia, Giraltovce, Železník, Mičakovce, stratégia, územný plán, program rozvoja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited