Feb 21, 2020   10:34 a.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategy development documents common municipality development programe of municipality Jarovnice, Lažany and Daletice
Written by (author): Ing. Barbora Šišková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické rozvojové dokumenty spoločného programu rozvoja obcí Jarovnice, Lažany a Daletice
Summary:Táto práca je výsledkom dlhodobej analýzy, skúmania, prehodnocovania a nachádzania najlepších možných riešení, ktoré by viedli k uskopojovaniu potrieb obyvateľov riešeného územia obcí Jarovnice, Lažany a Daletice. Obsahom práce je Spoločný program rozvoja obcí Jarovnice, Lažany a Daletice, zameraný na socio - ekonomické plánovanie a Územný plán obcí Jarovnice, Lažanay a Daletice, spolu s grafickým spracovaním. Obec Jarovnice je známa ako obec s najväčším počtom rómskych obyvateľov na Slovensku. Spolu s narastajúcim počtom obyvateľov sú obce vystavené tlaku na riešenie sociálnej, priestorovej a ekonomickej situácie, a s každoročnými záplavami, aj enviromentálnej záťaže, ktoré treba je potrebné riešiť. Strategické dokumenty Spoločného programu rozvoja obcí Jarovnice, Lažany a Daletice sú nástrojmi, ktoré usmerňujú ďalší rozvoj riešeného územia. Strategické rozvojové dokumenty slúžia na to, aby sa realisticky zhodnotil stav územia, navrhla sa funkčná stratégia s udržatelným rozvojom a aby po schválení týchto dokumentov, nastala pomocou konkrétnych aktivít pozitívna zmena v území.
Key words:územný plán, Jarovnice, spoločný program rozvoja obcí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited