Nov 22, 2019   1:31 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development strategy documents of Snina
Written by (author): Ing. Tomáš Tvaroška
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Strategické dokumenty rozvoja obce Snina
Summary:Záverečná bakalárska práca je obsahovo zameraná na spracovanie strategických dokumentov obce Snina. V prvej časti je to spracovanie Programu rozvoja obce Snina, ktorý pozostáva z podrobnej analýzy územia, následného určenia hlavných cieľov a zadefinovania rozvojovej stratégie. Druhú časť tvorí územný plán obce, zameraný na optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, vychádzajúc z analýz a cieľov Programu rozvoja obce s priestorovým priemetom jednotlivých aktivít, čím vytvára vhodné podmienky pre naplnenie vopred stanovenej vízie. Prepojenie týchto dvoch dokumentov vytvára potenciál pre ďalší rozvoj obce. Poslednú časť tvoria grafické výstupy predchádzajúcich textových častí dokumentu.
Key words:obec, územný plán, Snina, stratégia, Program rozvoja obce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited