Aug 9, 2020   10:16 a.m. Ľubomíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

     Graduate     
     
Final thesis     Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of resultYear
Details
1.
Climate change and university (model example of STU in Bratislava)
Pôbišová, Tatiana Anna -- Jamečný, Ľubomír
Klimatická zmena a univerzita (modelovy prfiklad STU v Bratislave). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
2.
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Finka, Maroš -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 p. ISBN 978-80-227-4988-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
3.
Praktikum strategického plánovania
Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 p. ISBN 978-80-227-4989-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
4.
Principles of interventions targeted to sustainability in spatial planning policy (model area of Bratislava - Dubravka)
Chalupová, Katarína -- Jamečný, Ľubomír
Princípy intervencií smerovaných na udržateľnosť v priestorovo-plánovacej politike (modelové územie Bratislava-Dúbravka). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
5.
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Petríková, Dagmar -- Pauditšová, Eva -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
6.
Strategic development documents of Šurany
Durandziová, Michaela -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šurany. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
7.
Strategic development documents of Vráble
Blaňár, Dávid -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
8.
Territorial prognosis of SMART city development - general plan of social services
Matejov, Patrik -- Jamečný, Ľubomír
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.