20. 10. 2020  15:01 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     Výučba     Záverečná práca
     
Publikácie     
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.Klimatická zmena a univerzita (modelovy prfiklad STU v Bratislave)
Pôbišová, Tatiana Anna -- Jamečný, Ľubomír
Klimatická zmena a univerzita (modelovy prfiklad STU v Bratislave). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
2.
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Finka, Maroš -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
3.
Praktikum strategického plánovania
Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
4.
Princípy intervencií smerovaných na udržateľnosť v priestorovo-plánovacej politike (modelové územie Bratislava-Dúbravka)
Chalupová, Katarína -- Jamečný, Ľubomír
Princípy intervencií smerovaných na udržateľnosť v priestorovo-plánovacej politike (modelové územie Bratislava-Dúbravka). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
5.
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Petríková, Dagmar -- Pauditšová, Eva -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
6.
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šurany
Durandziová, Michaela -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šurany. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
7.Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble
Blaňár, Dávid -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
8.Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb
Matejov, Patrik -- Jamečný, Ľubomír
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.