12. 7. 2020  9:01 Nina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
Absolvent          Závěrečná práce
     
Publikace
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.

Originální název: Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Anglický název:
Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (34%)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (33%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (33%)
Pracoviště:
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace:
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4988-6
Nakladatel:
Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2020
Počet stran:
69
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)