6. 4. 2020  14:13 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.

Originálny názov: Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (34%)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (33%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (33%)
Pracovisko: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4988-6
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
Počet strán: 69
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Posledná zmena: 22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)