29. 3. 2020  11:38 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikačné číslo: 328
Univerzitný e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)
Vedúci oddelenia - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PETRÍKOVÁ, D. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKA, V. Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 s.

Originálny názov: Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Anglický názov:
Autor: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (25%)
Eva Pauditšová (25%)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (25%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (25%)
Pracovisko: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
Počet strán: 112
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Posledná zmena: 22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)