Oct 20, 2020   2:39 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identification number: 328
University e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Revitalisation of urban distressed areas.
Written by (author):
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
Summary:Dizertačná práca sumarizuje poznatky z vedeckovýskumných projektov s podporu programov Európskej únie realizovaných za účasti jej autora analyzujúc teoretické a metodologické východiská a spoločenskú prax revitalizácie postihnutých urbánnych území a na ich základe sa venuje optimalizácii metodiky revitalizácie týchto území ako súčasti komplexných rozvojových stratégií na urbánnej úrovni. Práca rozpracováva koncept metodológie revitalizácie založený na strategickom integratívnom plánovacom prístupe a tento premieta do špecifickej integratívnej metodológii hodnotenia postihnutých území vyhovujúcej komplexným procesom rehabilitácie, hodnotenia, rehabilitačných programov a návrhov a predovšetkým do návrhu postupu a výberu metód a nástrojov vo fáze prediktívnej - plánovacej i fáze exekutívnej - výkonnej. Osobitná pozornosť sa v práci venuje štartovacej (kick-off) fáze rehabilitačných procesov ako súčastí komplexných rozvojových stratégií ako východisko pre aplikáciu realizovaných projektov s dôrazom na aspekty udržateľnosti procesov revitalizácie a následne udržateľnosti opätovne naštartovaných procesov prirodzených životných cyklov urbánnych systémov.
Key words:
revitalizácia, manažment revitalizačných procesov, regenerácia, sanácia, strategické plánovanie, postihnuté urbánne územie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited