6. 8. 2020  18:24 Jozefína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Identifikační číslo: 328
Univerzitní e-mail: lubomir.jamecny [at] stuba.sk
 
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
Abstrakt:Dizertačná práca sumarizuje poznatky z vedeckovýskumných projektov s podporu programov Európskej únie realizovaných za účasti jej autora analyzujúc teoretické a metodologické východiská a spoločenskú prax revitalizácie postihnutých urbánnych území a na ich základe sa venuje optimalizácii metodiky revitalizácie týchto území ako súčasti komplexných rozvojových stratégií na urbánnej úrovni. Práca rozpracováva koncept metodológie revitalizácie založený na strategickom integratívnom plánovacom prístupe a tento premieta do špecifickej integratívnej metodológii hodnotenia postihnutých území vyhovujúcej komplexným procesom rehabilitácie, hodnotenia, rehabilitačných programov a návrhov a predovšetkým do návrhu postupu a výberu metód a nástrojov vo fáze prediktívnej - plánovacej i fáze exekutívnej - výkonnej. Osobitná pozornosť sa v práci venuje štartovacej (kick-off) fáze rehabilitačných procesov ako súčastí komplexných rozvojových stratégií ako východisko pre aplikáciu realizovaných projektov s dôrazom na aspekty udržateľnosti procesov revitalizácie a následne udržateľnosti opätovne naštartovaných procesov prirodzených životných cyklov urbánnych systémov.
Klíčová slova:revitalizácia, manažment revitalizačných procesov, regenerácia, sanácia, strategické plánovanie, postihnuté urbánne územie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně