Oct 25, 2020   2:17 a.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Identification number: 3291
University e-mail: qbocar [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
PREPARATION OF NEW COORDINATION COMPAUNDS AND THEIR MAGNETIC PROPERTIES
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava nových koordinačných zlúčenín a ich magnetické vlastnosti
Summary:Táto práca popisuje prípravu nových koordinačných zlúčenín, ktoré vykazujú zaujímavé magnetické vlastnosti, fenomén spinového prechodu "spin crossover". Pripravené jednojadrové komplexné zlúčeniny Fe(III) s ligandom anapet majú v axiálnej polohe naviazaný pseudohalogenidový ligand: 1. izotiokyanátový ligand 2. izokyanátový ligand 3. azidový ligand. Pre pripravené látky boli zmerané ich fyzikálnochemické vlastnosti spektrálnymi metódami (infračervená spektroskopia, UV/VIS spektroskopia), elementárnou analýzou, magnetické vlastnosti boli zmerané SQUID magnetometrom a molekulová štruktúra bola určená pomocou röntgenovej difrakcie na monokryštáloch. Látka [Fe(anapet)NCS] vykazuje strmý spinový prechod v oblasti nízkych teplôt (kritická teplota pri ohrievaní je 44 K, pri chladení 40 K) s hysteréziou o šírke 4 K. Jej štruktúra bola vyriešená pri teplote 100 K a obsahuje dve rôzne molekuly v nezávislej časti. Ich štruktúrne rozdiely sú podrobne diskutované v texte. Látka [Fe(anapet)N3].H2O bola takisto izolovaná vo forme monokryštálov, ale tie sa počas merania rozkladali a teda jej štruktúra nemohla byť zatiaľ presne určená. Táto látka nevykazuje spinový prechod.
Key words:koordinačné zlúčeniny, štruktúra, molekulový magnetizmus, spin crossover

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited