Oct 23, 2020   2:12 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Identification number: 3291
University e-mail: qbocar [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts               Bodies     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Spin crossover in complexes of iron with Schiff bases
Written by (author): Ing. Ivan Nemec, PhD.
Department: Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Peter Baran
Opponent 3:
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spinový prechod v komplexoch železa so Schiffovými zásadami
Summary:Hlavným objektom predloženej dizertačnej práce bolo štúdium magnetických a štruktúrnych vlastností komplexných zlúčenín Fe(III) a polydentátnych Schiffových báz. Experimentálne skúmanie týchto komplexov bolo prevedené infračervenou spektroskopiou, UV/VIS spektroskopiou, RTG štruktúrnou analýzou a meraniami magnetizácie na SQUID magnetometri a teplotne závislou Mössbauerovou spektroskopiou. Autor práce vykonal návrh a syntézu týchto zlúčenín a z prevažnej časti sa podieľal na prvých troch zo spomínaných experimentálnych techník. V práci sú prezentované výsledky pre dve hlavné skupiny komplexných zlúčenín. U jednojadrových komplexov bolo študované chemické ladenie spinového prechodu, u dvojjadrových zlúčenín bol skúmaný vplyv výmennej interakcie na spinový prechod.
Key words:
Schiffové zásady, komplexné zlúčeniny Fe(III), spinový prechod

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited