Jan 17, 2020   3:28 p.m. Nataša
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identification number: 32947
University e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Agnerová
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MONTOSTROJ a.s.
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Benovič
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku K&J&G a. s.
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Boledovič
Návrh zlepšenia systému adaptácie zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Buzay
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach Kovotvar, výrobné družstvo
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Černý
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Černý
Návrh systému talent manažmentu v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Digaňová
Proposal of measures to improve adaptation of newly-recruited employees in conditions of SPP - distribúcia, a.s.
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Dobiasová
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Domanická
Proposal of measures to improve evaluation of employees in conditions of ENVIRAL, a.s.
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dóza
Návrh zlepšenia systému talent manažmentu v podmienkach MATADOR HOLDING, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcela Ďurčová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku Dalkia a.s.
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Faganová
Návrh na zlepšenie systému adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Faganová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku OMS, spol. s r.o.
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Farkašová
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podmienkach KTP Group, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Fašiang
Návrh opatrení na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Fatranská
Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Bekaert Hlohovec, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Florišová
Návrh opatrení na zlepšenie identifikácie potrieb a plánovania vzdelávania zamestnancov v podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Florišová
Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Johnson Controls International spol. s r. o. - odštepný závod Trenčín
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. JUDr. Ivana Fogadová
Návrh systému talent manažmentu v podmienkach STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Fraňová
Proposal of measures to improve adaptation of employees in conditions of Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Fulek
Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Fulek
Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Gajarská
Proposal of measures to improve the education process of employees in conditions of CHEMOLAK a.s.
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milena Haladová
Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renáta Havrlent Lecová
Proposal of measures to improve recruitment and selection of employees in conditions of HKS Forge, s.r.o. operation Trnava
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Holecová
Proposal of measures to improve adaptation of employees in conditions of STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Hromada
Návrh systému trainee programu s využitím princípov talent manažmentu v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hýbelová
Proposal of systemic changes aimed at reducing production employees turnover in conditions of Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Chalányová
Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Jakabovičová
Návrh zlepšenia systému adaptácie zamestnancov v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Jakabovičová
Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Jakabovičová
Proposal to improve the education system of employees in conditions of ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Jánošíková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Jánošíková
Návrh systému talent manažmentu v podmienkach TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA s. r. o.
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Johanesová
Proposal to improve the evaluation system of employees in conditions of JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kormančíková
Návrh opatrení na zníženie počtu nepodarkov pomocou využitia metódy FMEA v podniku PHA Slovakia s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Kupkovičová
Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Sára Kvasničková
Proposal of measures to improve the internal communication in conditions of SPEDAS, s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Lackovičová
Návrh zlepšenia systému merania a hodnotenia vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov na oddelení logistiky v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Lišaník
Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MIKROTECH, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Lovasíková
Proposal of systemic changes aimed at stabilization and reducing employees turnover in conditions of Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. odštepný závod Voderady
April 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Matúš
Návrh opatrení na zlepšenie vzdelávania zamestnancov v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Mikulová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach SLOVARM, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Molovčáková
Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach PCA Slovakia, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Morávková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach EVPÚ a.s.
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vanda Petrášová
Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach CESTY NITRA, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Prušanská
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podmienkach First Montana Technology s. r. o.
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Puschenreiterová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku Veolia Energia Slovensko, a. s.
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Rezbáriková
Návrh zlepšenia systému výberu a adaptácie pre vybrané kategórie zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Sitnianská
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZVS holding, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dana Sojková
Návrh opatrení na zlepšenie vedenia ľudí v podmienkach NMH s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Stančoková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku LIBETO a.s.
June 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Struhačková
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ZORNICA BANKO FASHION a.s
May 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Šaštinská
Proposal of systemic changes in order to increase stabilization of employees in IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava, prevádzkáreň Majcichov
April 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Šaturová
Proposal to improve the evaluation system of production employees in conditions of Askoll Slovakia s. r. o.
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Šťastná
Návrh odporúčaní na zlepšenie získavania a výberu výrobných zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Šťastná
Proposal of the evaluation system of employees in conditions of ŽSR
April 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Štefíková
Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie výrobných zamestnancov v podmienkach VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Švantnerová
Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku Service4Quality, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Švantnerová
Proposal of talent management system in conditions of COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
April 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Turská
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie vybraných kategórií zamestnancov v priemyselnom podniku
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Turská
Proposal to improve the system of adaptation of selected category of employees in industrial enterprise
April 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslava Zöldfayová
Proposal of measures to improve selected personnel activities aimed at reducing employee turnover on section of vulcanization in BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Žemlová
Proposal of measures to improve communication in selected industrial enterprise (academic year 2019/2020)
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Žitňanská
Návrh opatrení na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku ZOVOS-EKO, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress