13. 11. 2019  7:41 Stanislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Autor: Bc. Miroslava Dobiasová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť opatrenia smerujúce k zníženiu fluktuácie, aplikovaním vybraných personálnych činností. V prvej časti práce sú definované jednotlivé personálne funkcie, ktoré tvoria teoretické východisko pre aplikačnú časť, kde je komplexnejšie rozpracovaná problematika vybraných personálnych činností z pohľadu zníženia odchodu zamestnancov. Následne sa práca zaoberá analýzou fluktuácie priamo v podniku PCA Slovakia s.r.o. a definovaním hlavných atribútov pôsobiacich na fluktuáciu v danom podniku. Najpodstatnejší prínos práce spočíva v navrhovaných alternatívach so zameraním na zefektívnenie vybraných personálnych činností, ktorých aplikácia má mať za následok obmedzenie fluktuácie. Záverečnú časť práce tvorí zhodnotenie prínosov navrhovaných opatrení, pozostávajúcich z návrhu na zefektívnenie oboznámenia sa s pracovným prostredím, zlepšenie adaptácie, zníženie odchodovosti rizikovej skupiny a na zefektívnenie náboru.
Klíčová slova:nábor, adaptácia, fluktuácia, výber zamestnancov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně