27. 1. 2020  17:43 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach EVPÚ a.s.
Autor: Ing. Jana Morávková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Alžbeta Spišáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach EVPÚ a.s.
Abstrakt:MORÁVKOVÁ, Jana: Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach EVPÚ a. s. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2016. 60 s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov v podniku EVPÚ a. s., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom problematiky personálneho manažmentu a personálnych činností, s dôrazom na získavanie a výber zamestnancov. Druhá časť sa venuje analýze súčasného stavu procesov získavania a výberu zamestnancov v podniku EVPÚ a. s. Na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v podniku EVPÚ a. s., sme navrhli opatrenia na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v danom podniku. Posledná časť bakalárskej práce sa venuje zhodnoteniu navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:získavanie zamestnancov, výber zamestnancov, EVPÚ a. s.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně