25. 1. 2020  9:45 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec
Autor: Ing. Kristína Chalányová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá systémom plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť zlepšenie systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec na základe teoretických poznatkov z odbornej literatúry a analýzy prostredia a procesov podniku súvisiacich s plánovaním a riadením kariéry. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť obsahuje teoretické poznatky o plánovaní a riadení kariéry. Druhá časť je zameraná na analýzu podniku Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec, personálne činnosti a východiská potrebné pre zlepšenie systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov. Tretia časť obsahuje návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia kariéry nevýrobných zamestnancov, ktorý využíva a integruje existujúce nástroje podniku. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu navrhovaného systému zlepšenia a jeho prínosom.
Klíčová slova:hodnotenie zamestnancov, plánovanie kariéry, riadenie kariéry, kariérny plán, vzdelávanie zamestnancov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně