20. 11. 2019  4:40 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zlepšenia systému výberu a adaptácie pre vybrané kategórie zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava
Autor: Ing. Katarína Rezbáriková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zlepšenia systému výberu a adaptácie pre vybrané kategórie zamestnancov v podmienkach Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je v systéme výberu a adaptácie vo vybraných kategóriách zamestnancov zanalyzovať možné nedostatky a následne navrhnúť zlepšenia na ich elimináciu. Informácie boli získané priamou účasťou na výberovom procese a podnikovej adaptácii, rozhovormi s pracovníkmi, potrebnou dokumentáciou a najmä pomocou dotazníkovej metódy. Všetky získané informácie boli následne rozanalyzované a vyhodnotené, čím sa prejavili silné stránky ale i nedostatky v oboch procesoch. Boli vytvorené dva návrhy v procese výberu (audit agentúry dočasného pridelenia a návrh novej metódy vstupného testu pre operátorov logistiky) a niekoľko návrhov v procese adaptácie. No za dva najpodstatnejšie možno považovať orientačný balíček a zavedenie priebežného hodnotenia adaptačného procesu v podniku. Po zhodnotení týchto návrhov sa dá usúdiť, že všetky návrhy sú z hľadiska realizovateľnosti dostupné a z hľadiska času a financií pre podnik nie príliš zaťažujúce.
Klíčová slova:zamestnanci logistiky, adaptačný proces, výber zamestnancov, zamestnanci výroby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně