12. 11. 2019  15:18 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Johnson Controls International spol. s r. o. - odštepný závod Trenčín
Autor: Ing. Jana Florišová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Johnson Controls International spol. s r. o. - odštepný závod Trenčín
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce, je na základe nadobudnutých teoretických poznatkov z oblasti talent manažmentu a vykonanej analýzy v podniku Johnson Controls International spol. s r.o. -- odštepný závod Trenčín, poskytnúť návrh na zlepšenie systému riadenia talentov v podmienkach vybraného podniku. Diplomová práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej časti práce sú zhrnuté poznatky z odbornej literatúry, článkov a rôznych internetových zdrojov, ktoré vymedzujú základné pojmy týkajúce sa talent manažmentu. V druhej časti je zanalyzovaný súčasný systém riadenia talentov v podmienkach podniku, prostredníctvom rozhovoru a interných materiálov podniku. Zistené nedostatky v analytickej časti sú zároveň východiskom pre návrhovú časť diplomovej práce. Tretia, návrhová časť obsahuje návrh zlepšenia systému riadenia talentov, ktorý zdokonaľuje celý proces talent manažmentu v podniku. V poslednej, štvrtej časti sú zhodnotené návrhy a ich prínos pre podnik Johnson Controls International spol. s r.o. -- odštepný závod Trenčín.
Klíčová slova:talent manažment, identifikácia talentov, získavanie talentov, rozvoj talentov, udržiavanie talentov, talent, využívanie talentov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně