11. 11. 2019  20:21 Martin
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku K&J&G a. s.
Autor: Bc. Martin Benovič
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku K&J&G a. s.
Abstrakt:Benovič, Martin: Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku K&J&G a. s. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2014. 50 s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku K&J&G a.s. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje všeobecné poznatky o personálnom manažmente, personálnom plánovaní, získavaní a výbere zamestnancov. Ďalšia kapitola je venovaná charakteristike podniku, výrobnému programu, organizačnému členeniu podniku, štruktúre zamestnancov a najmä analýze súčasného procesu získavania a výberu zamestnancov podniku K&J&G a.s. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie aktuálneho procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku K&J&G a.s. V poslednej kapitole sú uvedené prínosy navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:personálny manažment, personálne plánovanie, získavanie zamestnancov, výber zamestnancov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně