19. 2. 2020  1:08 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF) - přerušeno

Absolvent     Výuka     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podmienkach KTP Group, s.r.o.
Autor: Ing. Erika Farkašová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Kristína Kašníková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podmienkach KTP Group, s.r.o.
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v priemyselnom podniku KTP Group, s.r.o. na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je teoretickou častou a je zameraná na komunikáciu, vnútropodnikovú komunikáciu a komunikačné zručnosti. V druhej kapitole sú uvedené informácie o podniku a analyzovaný súčasný stav vnútropodnikovej komunikácie. Informácie boli získané na základe osobného rozhovoru s majiteľom podniku a dotazníka. Z vyhodnotenia súčasného stavu vnútropodnikovej komunikácie sa identifikovali silné a slabé stránky. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na odstránenie slabých stránok vnútropodnikovej komunikácie, ktoré vyplynuli z analýzy súčasného stavu. V poslednej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia.
Klíčová slova:vnútropodniková komunikácia, komunikácia, komunikačné nástroje, podnik, informačný tok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně