12. 11. 2019  2:40 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systému talent manažmentu v podmienkach TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA s. r. o.
Autor: Ing. Lenka Jánošíková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systému talent manažmentu v podmienkach TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA s. r. o.
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce, je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu personálnych činností, navrhnúť systém talent manažmentu pre podnik TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. Diplomová práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti sú definované teoretické poznatky o základných pojmoch a procesoch talent manažmentu, ktoré sú nadobudnuté z dostupnej literatúry, odborných článkov a internetových zdrojov. Druhá časť je zameraná na analýzu personálnych činností, ktoré sa podieľajú na tvorbe systému talent manažmentu v podniku TI AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. Zistené poznatky sú podkladom pre tretiu časť, ktorá je zameraná na návrh systému talent manažmentu v uvedenom podniku. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu navrhovaného systému.
Klíčová slova:talent, talent manažment, personálne činnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně