Mar 30, 2020   3:40 p.m. Vieroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identification number: 32947
University e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for improvement of the evaluation employee system in terms of Foxconn Slovakia, spol. s r. o.
Written by (author): Ing. Kristína Kupkovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zlepšenia systému hodnotenia zamestnancov pre podnik Foxconn Slovakia, spol. s r.o. na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného systému. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a hodnotenia zamestnancov. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného systému hodnotenia zamestnancov. Informácie o súčasnom systéme sú získané z interných materiálov podniku, rozhovorov s konzultantkami a dotazníkového prieskumu. Tretia kapitola sa zaoberá návrhmi na zlepšenia systému hodnotenia zamestnancov, ktoré vychádzajú z výsledkov analýzy. V poslednej kapitole sú zhodnotené návrhy na zlepšenia a ich prínosy pre podnik Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Key words:hodnotenie zamestnancov, hodnotiteľ, hodnotený

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited