7. 4. 2020  16:32 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Autor: Ing. Kristína Kupkovičová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zlepšenia systému hodnotenia zamestnancov pre podnik Foxconn Slovakia, spol. s r.o. na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného systému. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a hodnotenia zamestnancov. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného systému hodnotenia zamestnancov. Informácie o súčasnom systéme sú získané z interných materiálov podniku, rozhovorov s konzultantkami a dotazníkového prieskumu. Tretia kapitola sa zaoberá návrhmi na zlepšenia systému hodnotenia zamestnancov, ktoré vychádzajú z výsledkov analýzy. V poslednej kapitole sú zhodnotené návrhy na zlepšenia a ich prínosy pre podnik Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Kľúčové slová:hodnotenie zamestnancov, hodnotiteľ, hodnotený

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene