26. 1. 2020  13:56 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach SLOVARM, a.s.
Autor: Ing. Natália Mikulová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach SLOVARM, a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu vzdelávania v podmienkach SLOVARM, a.s. na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu vzdelávania zamestnancov. Bakalárska práca je tvorená štyrmi hlavnými kapitolami. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky týkajúce sa vzdelávania zamestnancov a hlavných fáz vzdelávacieho procesu. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav vzdelávania zamestnancov v podniku SLOVARM, a.s., ktorý analyzuje charakteristiku, históriu a výrobný program podniku a počet zamestnancov v podniku. Tretia kapitola obsahuje vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku SLOVARM, a.s. V poslednej štvrtej kapitole sú zhodnotené navrhované opatrenia.
Klíčová slova:vzdelávanie, proces vzdelávania, zamestnanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně