Dec 10, 2019   8:25 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identification number: 32947
University e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of steps aimed to decrease employee turnover rate in ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Written by (author): Ing. Dominika Jakabovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Opponent:Ing. Natália Vraňaková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu podniku navrhnúť a zhodnotiť opatrenia na zníženie miery fluktuácie v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá časť je zameraná na teoretické poznatky z odbornej literatúry, ktoré slúžia na objasnenie pojmov jednotlivých funkcií ľudských zdrojov. Druhá časť sa venuje analýze súčasného stavu v podniku a slúži na zistenie a identifikovanie možných príčin spôsobujúcich vyššiu mieru fluktuácie. V tretej časti sú identifikované jednotlivé navrhované opatrenia slúžiace k zníženiu miery fluktuácie. V štvrtej časti je zhodnotený prínos navrhovaných opatrení.
Key words:riadenie ľudských zdrojov, fluktuácia, stabilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited