8. 12. 2019  11:38 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Autor: Ing. Dominika Jakabovičová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Natália Vraňaková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu podniku navrhnúť a zhodnotiť opatrenia na zníženie miery fluktuácie v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá časť je zameraná na teoretické poznatky z odbornej literatúry, ktoré slúžia na objasnenie pojmov jednotlivých funkcií ľudských zdrojov. Druhá časť sa venuje analýze súčasného stavu v podniku a slúži na zistenie a identifikovanie možných príčin spôsobujúcich vyššiu mieru fluktuácie. V tretej časti sú identifikované jednotlivé navrhované opatrenia slúžiace k zníženiu miery fluktuácie. V štvrtej časti je zhodnotený prínos navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová:riadenie ľudských zdrojov, fluktuácia, stabilizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene