22. 11. 2019  16:41 Cecília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s.
Autor: Bc. Lucia Digaňová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s.
Abstrakt:BUCHOVÁ, Lucia: Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podmienkach SPP- distribúcia, a.s. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.– Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018, (počet strán). Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podmienkach SPP- distribúcia, a.s. V bakalárskej práci sa nachádzajú štyri hlavné kapitoly. V prvej kapitole sú popísané teoretické východiská týkajúce sa adaptácie zamestnancov. Druhá kapitola je venované informáciám o podniku SPP- distribúcia,a.s. a analýze adaptácie novoprijatých zamestnancov. Informácie boli získané prostredníctvom rozhovorov, dotazníka a štúdiom interných materiálov. Tretia kapitola obsahuje navrhnuté opatrenia, ktoré vyplývajú z analýzy a majú zlepšiť adaptačný proces spoločnosti. V poslednej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia z hľadiska ich prínosov. Kľúčové slová: adaptácia, adaptačný proces, novoprijatý zamestnanec.
Klíčová slova:adaptácia, adaptačný proces, novoprijatý zamestnanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně