12. 12. 2019  14:06 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systému talent manažmentu v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Autor: Ing. Martin Černý
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systému talent manažmentu v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť systém talent manažmentu pre podnik ŽOS Trnava, a.s.. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám a popisuje podstatu a význam talent manažmentu. V druhej kapitole sú analyzované personálne činnosti a východiská ovplyvňujúce tvorbu systému talent manažmentu. V rámci tretej kapitoly je na základe vykonanej analýzy, navrhnutý systém talent manažmentu pre podnik ŽOS Trnava, a.s.. V záverečnej kapitole sú vyčíslené náklady a uvedené prínosy systému talent manažmentu plynúce z jeho vytvorenia v podmienkach ŽOS Trnava, a.s..
Klíčová slova:talent, talent manažment, proces talent manažmentu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně