25. 1. 2020  7:21 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach CESTY NITRA, a.s.
Autor: Ing. Vanda Petrášová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podmienkach CESTY NITRA, a.s.
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov pre podnik CESTY NITRA, a.s., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu. V prvej kapitole sú rozpracované teoretické pojmy z oblasti personálnej práce a vzdelávania zamestnancov. V druhej kapitole je rozpracovaná analýza súčasného stavu vzdelávania zamestnancov v podniku. V tretej kapitole sú vypracované návrhy na zlepšenie súčasného systému vzdelávania zamestnancov. V poslednej kapitole sú zhodnotené jednotlivé návrhy a uvedené ich prínosy.
Kľúčové slová:proces vzdelávania, zamestnanci, personálny manažment, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene