28. 1. 2020  11:34 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie výrobných zamestnancov v podmienkach VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Autor: Ing. Sabína Štefíková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie výrobných zamestnancov v podmienkach VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Abstrakt:ŠTEFÍKOVÁ, Sabína: Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie výrobných zamestnancov v podmienkach Volkswagen Slovakia, a. s.. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2017. 81s. Cieľom diplomovej práce je návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie výrobných zamestnancov v podmienkach Volkswagen Slovakia, a. s.. Diplomová práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Teoretické poznatky, súvisiace so stabilizáciou zamestnancov sú spracované v prvej kapitole. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. a analýzu súčasného stavu stabilizácie výrobných zamestnancov. Informácie o súčasnom stave stabilizácie výrobných zamestnancov sú získané z rozhovorov s konzultantom a z interných materiálov spoločnosti. Tretia kapitola je venovaná návrhom systémových zmien na zvýšenie stabilizácie výrobných zamestnancov spoločnosti, ktoré vychádzajú z výsledkov vykonaných analýz. V poslednej kapitole sú zhodnotené návrhy z hľadiska ich prínosov pre podnik a ich finančnej náročnosti.
Klíčová slova:fluktuácia, stabilizácia, výrobný zamestnanec, motivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně