14. 12. 2019  2:43 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
Autor: Ing. Peter Fašiang
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Kristína Kašníková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
Abstrakt:FAŠIANG, Peter: Návrh opatrení na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov podniku ŽOS Trnava, a.s. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2016, 47 s. Cieľom Bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola práce popisuje teoretické poznatky získavania a výberu zamestnancov od domácich a zahraničných autorov. Druhá kapitola je praktická časť bakalárskej práce zameraná na analýzu podniku z personálneho hľadiska. V tretej kapitole sú navrhnuté konkrétne návrhy na zlepšenie procesov získavania a výberu zamestnancov. V poslednej kapitole sú zhodnotené prínosy, aké môžu priniesť naše návrhy podniku.
Klíčová slova:personálny manažment, získavanie zamestnancov, výber zamestnancov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně