22. 11. 2019  21:03 Cecília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov na útvare vulkanizácie v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
Autor: Bc. Jaroslava Zöldfayová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Natália Vraňaková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov na útvare vulkanizácie v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
Abstrakt:ZÖLDFAYOVÁ, Jaroslava,: Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov na útvare vulkanizácie v Boge Elastmetall Slovakia, a.s. [Bakalárska práca] – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava MTF STU, 2018, 63 strán. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania, výberu, adaptácie a motivácie zamestnancov so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov na útvare vulkanizácie v podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s. na základe analýzy súčasného stavu a teoretických poznatkov. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa venuje definícií pojmov a teoretickým východiskám vybraných personálnych činností a fluktuácie zamestnancov. Druhá kapitola sa zameriava na charakteristiku podniku a analýzu súčasného stavu vybraných personálnych činností a fluktuácie zamestnancov v podniku na útvare vulkanizácie. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia pre vybrané personálne činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku. Posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhovaných opatrení a ich náklady a prínosy pre podnik.
Klíčová slova:útvar vulkanizácie, fluktuácia, personálne činnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně