12. 11. 2019  13:51 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MONTOSTROJ a.s.
Autor: Ing. Simona Agnerová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MONTOSTROJ a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku MONTOSTROJ a.s., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu hodnotenia zamestnancov. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole je teoretický základ k téme personálneho manažmentu a hodnotenia zamestnancov. Od vysvetlenia základných pojmov, až po špecifikácie vybraných metód hodnotenia, ich výhody a nevýhody. Druhá kapitola obsahuje informácie o podniku MONTOSTROJ a.s., históriu, výrobný program, technologické zabezpečenie, aj informácie o zamestnancoch. Ďalej je v nej popísaný súčasný stav hodnotenia zamestnancov prostredníctvom rozhovoru s konzultantom z firmy a prostredníctvom vyhodnotenia dotazníka. V závere tejto kapitoly je opísaná východisková situácia v podniku pre návrh. V tretej kapitole je predložený konkrétny návrh hodnotenia zamestnancov pre spoločnosť MONTOSTROJ a.s. Návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti pre vytvorenie komplexného hodnotiaceho procesu. V poslednej, štvrtej kapitole sa nachádza zhodnotenie návrhovej časti. Popisuje výhody, ktoré prinesie nový systém hodnotenia pre zamestnancov aj pre podnik.
Klíčová slova:hodnotenie zamestnancov, 360 stupňová spätná väzba, hodnotiteľ, hodnotený zamestnanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně