16. 12. 2019  13:22 Albína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce: Návrh odporúčaní na zlepšenie získavania a výberu výrobných zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
Autor: Ing. Dominika Šťastná
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce: Návrh odporúčaní na zlepšenie získavania a výberu výrobných zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
Abstrakt:ŠŤASTNÁ, Dominika: Návrh odporúčaní na zlepšenie získavania a výberu výrobných zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním [Bakalárska práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.. Školiteľ: Ing. Kritsítna Koltnerová PhD. Trnva: MrF STU, 2016, 48 s. Bakalárska práca sa zaoberá procesom získavania a výberu zamestnancov v kontexte so spoločensky zodpovedným podnikaním. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania a výberu výrobných zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním na základe teoretických poznatkov a analýzy priemyselných podnikov. V prvej časti práce sa nachádzajú teoretické poznatky o získavaní a výbere zamestnancov ako aj o spoločensky zodpovednom podnikaní. V druhej časti práce sa nachádza analýza priemyselných podnikov na Slovensku ktorá je vykonaná formou dotazníka. V tretej časti sa nachádzajú navrhované odporúčania pre zlepšenie získavania a výberu výrobných zamestnancov v kontexte so spoločensky zodpovedným podnikaním ktoré sú vytvorené na základe zistených nedostatkov v analytickej časti. Štvrtá časť obsahuje zhodnotenie navrhovaných odporúčaní.
Klíčová slova:spoločensky zodpovedné podnikanie, výrobný zamestnanec, získavanie a výber zamestnancov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně