22. 11. 2019  21:45 Cecília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vedenia ľudí v podmienkach NMH s.r.o.
Autor: Bc. Dana Sojková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vedenia ľudí v podmienkach NMH s.r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie vedenia ľudí v podniku NMH s.r.o. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá časť je venovaná teoretickej stránke vedenia ľudí, štýlom vedenia ľudí, základným definíciám manažmentu a charakteristike manažérskej role. Druhá časť sa zameriava na analýzu podniku jeho bližšiu charakteristiku, výrobný programu a zisťovanie štýlov vedenia ľudí používaných v podniku. Analýza je uskutočňovaná formou rozhovorov s nadriadenými a dotazníkom. V tretej časti sú navrhované opatrenia na zlepšenie vedenia ľudí, ktoré vyplývali z analýzy súčasného stavu. V poslednej časti sú vyhodnotené navrhované opatrenia a určili ich prínosy pre podnik a zamestnancov.
Klíčová slova:manažment, vedenie ľudí, štýl vedenia ľudí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně