22. 11. 2019  21:22 Cecília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh na zlepšenie systému adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Autor: Ing. Adriana Faganová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Szabó, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh na zlepšenie systému adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Abstrakt:FAGANOVÁ, Adriana: Návrh na zlepšenie systému adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION, s. r. o. Diplomová práca - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2017. 73 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zlepšenie systému adaptácie zamestnancov pre spoločnosti PROTHERM PRODUCTION, s. r. o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám týkajúcich sa adaptácie zamestnancov. V druhej kapitole je analyzovaný súčasný systém adaptácie zamestnancov, kde informácie boli získané prostredníctvom interných zdrojov, rozhovoru s manažérkou pre ľudské zdroje a prostredníctvom dotazníka. Tretia kapitola obsahuje konkrétne návrhy na zlepšenie súčasného systému adaptácie zamestnancov, ktoré vyplývajú z analýzy. V poslednej kapitole sú zhodnotené jednotlivé návrhy a ich prínos pre spoločnosť.
Klíčová slova:proces adaptácie zamestnancov, sociálna adaptácia, pracovná adaptácia, adaptácia na podnikovú kultúru

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně