21. 11. 2019  8:18 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MIKROTECH, s.r.o.
Autor: Ing. František Lišaník
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MIKROTECH, s.r.o.
Abstrakt:Bc. LIŠANÍK, František: Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach MIKROTECH, s.r.o. [Diplomová práca].- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2017. 61s. Cieľom diplomovej práce je vytvorenie návrhu na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach spoločnosti Mikrotech, s.r.o. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti riadenia ľudských zdrojov a hodnotenia zamestnancov. V druhej kapitole je analyzovaný súčasný stav systému hodnotenia v spoločnosti. Informácie poskytnuté pre analýzu pochádzajú z interných zdrojov podniku, boli získané na základe rozhovorov s konzultantom spoločnosti a vyhodnotením dotazníka. Tretia kapitola je zameraná na návrhy zlepšujúce aktuálny systém hodnotenia opierajúca sa o zistenia vyplývajúce z analýzy. Posledná kapitola je venovaná zhrnutiu návrhov spolu s ich prínosmi pre spoločnosti Mikrotech, s.r.o.
Klíčová slova:hodnotenia zamestnancov, metódy hodnotenia, kritéria hodnotenia, hodnotiteľ, hodnotený

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně