23. 1. 2020  9:57 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Autor: Bc. Gabriela Holecová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Augustín Stareček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Abstrakt:Holecová, Gabriela: Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v priemyselnom podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Vedúca záverečnej práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. Trnava: MTF STU, 2019. 55 strán. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie adaptácie zamestnancov pre podnik STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Bakalárska práca obsahuje štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola prináša teoretické východiská a poznatky z personálneho manažmentu, personálnych činností, adaptácie zamestnancov, adaptačného procesu a plánu. V druhej kapitole je analyzovaný súčasný stav adaptácie zamestnancov v podniku, na základe rozhovoru so zamestnancami personálneho oddelenia a nadriadenými zamestnancami a na základe dotazníka vyplneného zamestnancami podniku. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podniku, ktoré vyplývajú zo záverov analýzy. Štvrtá kapitola je venovaná zhodnoteniu prínosov navrhnutých opatrení.
Klíčová slova:personálny manažment, adaptácia, adaptačný proces, adaptačný plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně