21. 11. 2019  6:37 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach CHEMOLAK a.s.
Autor: Bc. Veronika Gajarská
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Augustín Stareček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach CHEMOLAK a.s.
Abstrakt:GAJARSKÁ, Veronika: Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podmienkach CHEMOLAK a.s. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 59 s. Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov pre podnik Chemolak a.s. na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu v podniku. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti personálneho manažmentu, pričom podrobnejšie je opísané vzdelávanie zamestnancov, ktoré predstavuje jednu zo základných funkcií personálneho manažmentu. Druhá kapitola obsahuje analýzu podniku Chemolak a.s. zo všeobecného hľadiska a analýzu súčasného procesu vzdelávania zamestnancov v tomto podniku, ktorá bola uskutočnená prostredníctvom štúdia interných materiálov podniku, dotazníka a pološtruktúrovaného rozhovoru. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov pre podnik Chemolak a.s., ktoré boli vytvorené podľa nedostatkov vyplývajúcich z druhej kapitoly. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhnutých opatrení.
Klíčová slova:personálny manažment, vzdelávanie zamestnancov, proces systematického vzdelávania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně