18. 2. 2020  2:38 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podmienkach IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava, prevádzkáreň Majcichov
Autor: Ing. Simona Šaštinská
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podmienkach IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava, prevádzkáreň Majcichov
Abstrakt:ŠAŠTINSKÁ, Simona: Návrh systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podmienkach IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava, prevádzkáreň Majcichov. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018, 71 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť systémové zmeny na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podmienkach IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava, prevádzkáreň Majcichov. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú vymedzené personálne činnosti a stabilizácia zamestnancov. Druhá kapitola obsahuje profil podniku IKEA Industry Slovakia, s. r. o. a analýzu personálnych činností ovplyvňujúcich stabilizáciu zamestnancov. Tretia kapitola je venovaná návrhu systémových zmien na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podniku, ktorý je koncipovaný na základe vykonanej analýzy. V poslednej kapitole je zhodnotený prínos návrhov pre podnik ako aj ich finančná náročnosť.
Klíčová slova:stabilizácia, fluktuácia, personálne činnosti, zamestnanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně