18. 11. 2019  11:00 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výrobných zamestnancov v podmienkach Askoll Slovakia s. r. o.
Autor: Ing. Kristína Šaturová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh na zlepšenie systému hodnotenia výrobných zamestnancov v podmienkach Askoll Slovakia s. r. o.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zlepšenia pre systém hodnotenia výrobných zamestnancov v podniku Askoll Slovakia s. r. o. Diplomová práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole sú rozobraté teoretické východiská problematiky hodnotenia zamestnancov. Popisujeme v nej význam hodnotenia, jeho prínosy, ciele, možných hodnotiteľov či metódy, ktoré sú uplatniteľné v praxi pri hodnotení zamestnancov. Druhá kapitola je zameraná na analýzu podniku Askoll Slovakia s. r. o., ktorá bola vykonaná na základe internej dokumentácie, konzultácií a dotazníkového prieskumu. V tejto kapitole sa taktiež nachádza vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sme v podniku uskutočnili. Tretia kapitola obsahuje konkrétne návrhy na zlepšenie systému hodnotenia v podniku Askoll Slovakia s. r. o., ktoré sú podložené výsledkami analýzy. Štvrtá, posledná kapitola je venovaná zhodnoteniu prínosov návrhov pre samotný podnik, pre výrobných zamestnancov a ich pôsobenie v ňom.
Klíčová slova:riadenie ľudských zdrojov, hodnotenie zamestnancov, pracovný výkon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně